สาขาพญาไท

 

999 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร 10400 (ติดสถานีรถไฟฟ้าสนามเป้า)         

 

          เวลาเปิด ปิด ศูนย์บริการ         

          - ฝ่ายบริการ               

               วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 06.00 - 19.00 น.               

               หยุดวันอาทิตย์         

          - ฝ่ายขาย               

               วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 - 19.00 น.               

               วันอาทิตย์ เวลา 8.00 – 17.00 น.         

          02-502-9999          

          crd.pt.honda@wong.co.th