287537180_175314171552918_1278897412340861528_n.jpg

              วอง ฮอนด้า ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ฮอนด้าพร้อมศูนย์บริการและซ่อมตัวถังและสีมาตรฐานครบวงจร มุ่งมั่นให้บริการ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ในการดูแลลูกค้ากว่า 21 ปี บริษัท วอง ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพมากมาย 

อันดับ 1

รางวัลส่วนแบ่งตลาด   ยอด

รางวัล

รางวัลส่วนแบ่งตลาดเหนือกว่าคู่แข่ง 2 ปี

รางวัล

รางวัลส่วนแบ่งตลาดเหนือกว่าคู่แข่งต่อเนื่อง 2 ปี

อันดับ 4

รางวัลผู้จำหน่ายที่มีสัดส่วนการเจาะตลาด

อันดับ 5

รางวัลผู้จำหน่ายที่มีสัดส่วนการเจาะตลาด

รางวัล

รางวัลส่วนแบ่งตลาดเหนือกว่าคู่แข่งต่อเนื่อง 3 ปี

อันดับ 4

ผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมด้านความพึงพอใจของลูกค้า

รางวัล

รางวัลส่วนแบ่งตลาดเหนือกว่าคู่แข่ง 2 ปี

อันดับ 2

รางวัลผู้จำหน่ายที่มีสัดส่วนการเจริญเติบโต

รางวัล

รางวัลส่วนแบ่งตลาดเหนือกว่าคู่แข่งต่อเนื่อง 3 ปี

อันดับ 1

รางวัลส่วนแบ่งตลาด

รางวัล

รางวัลชมเชย ลูกค้าสัมพันธ์ผู้จำหน่ายยอดเยี่ยม

อันดับ 1

รางวัลผู้จำหน่ายที่มีสัดส่วนการเจริญเติบโต

อันดับ 3

รางวัลผู้จำหน่ายที่มีสัดส่วนการเจริญเติบโต

อันดับ 1

รางวัลผู้จำหน่ายที่มียอดการเจริญเติบโตของตลาดสูงสุด

อันดับ 3

รางวัลผู้จำหน่ายที่มีสัดส่วนการเจริญเติบโต

2 ปีต่อเนื่อง

รางวัลส่วนแบ่งตลาดเหนือกว่าคู่แข่ง